HJERTEFELT AS

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . .


PARTERAPI

Jeg har som mål når jeg jobber med par at begge partene får økt selvinnsikt og lærer å "se det som er". Først da har vi et valg og kan lære oss å ta ansvar! En voksen kjærlighetsrelasjon krever at begge parter tar ansvar for forholdet og for egne liv. Bevisste valg handler ut fra bevisste verdier.

ØNSKER DU Å FORSTÅ DEG SELV OG DIN PARTNER BEDRE?

”Peace on Earth starts at Home.”

H.H. Dalai Lama

FÅ TIL EN FORANDRING I FORHOLDET!

Par kan ofte oppleve at kommunikasjonen er blitt fastlåst. Forholdet som en gang var preget av kjærlighet og nærhet har kanskje utviklet seg til konflikt eller avstand, hvor partene har en følelse av å ikke bli forstått, respektert eller verdsatt. I parterapi får dere hjelp til å se hvordan kommunikasjonen er og hvordan fastlåste måter å gjøre ting på kan endres.

Ved å utvikle nye kommunikasjons- og adferdsmønstre kan paret skape den bevisste voksne kjærlighetsrelasjon. Jeg tar alltid utgangspunkt i situasjonen her og nå.

FOREBYGGENDE PARTERAPI

ROM for 2 pakke:

Første del av parterapien er to kvelder á 4 timer med foredrag om kommunikasjon, relasjonskompetanse, kjærlighetsspråk og vennlighet som strategi. Det vil være noen øvelser for paret. Maks tre par sammen. Etter disse to kveldene vil parene få 4 ganger á 1,5 timer hver. Tilsammen 14 timer.

Dere får også med dere et kompendium, med oppsummering av all teori fra kurset.

Pris: 11.000,- pr. par.

Hvis dere vil bestille parterapi uten pakken, koster det 1.500,- pr. en og en halv time.