HJERTEFELT AS

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . .


VI HAR SÅ GODE ERFARINGER MED DIGITALE GRUPPESESJONER AT VI FORTSETTER MED EN GRUPPE DIGITALT/ONLINE. SE DATOER UNDER!

ONLINE DIGITALE GRUPPESESJONER MED FELTSTØTTE
PFO godkjent kategori B
 

Våren 2022

Fra januar 2022 har jeg lagt opp til mindre grupper på maks

fire stk. Dette for å minimere overveldelse i feltet. Ingen eksterne feltstøtter er med. Alle som deltar har egen sesjon/oppstilling.


Vi starter 10:00 og holder på til 14:00 hvis gruppen er på fire

ALLE TIMENE ER GODKJENT PFO KATEGORI B

PRIS: 1500,- pr. gang. Du melder deg på til de

gangene du vil ((:


FEBRUAR:

16. februar

28. februar


MARS:

16. mars

30. mars


APRIL:

20 april


MAI:

11. mai

16. mai


JUNI:

8. juni

22. juni


INDIVIDUELL ONLINE SESJON PÅ NETT

Du kan også bestille individuell traumeterapi. Da holder vi på i godt og vel en time og det koster også 1.500,-

Ta kontakt for tid.

((:

VERDENS ENDE - DAGENE 2022 og 2023


GRUPPESESJON MED FELTSTØTTE

Bli med på retreat hvor du lærer å jobbe med traumer/eller hvordan operere i fikserte felt - sammen med andre terapeuter. Du lærer metoden gjennom egne erfaringer i gruppe og fjerde samling lærer du og får veiledning på den individuelle metoden. Traumeteorien er baset på gestaltpsykologien. Vi tenker helhetlig og mater både tanker, kropp og følelser - vi er hele mennesker!

Hvis jeg ikke "vet hvem jeg er" og "hva jeg vil", hvem blir jeg da i møte med andre? Og hvordan har jeg bevissthet om at jeg blir påvirket og påvirker i møte med . . .

Hvordan er det med mine identifiseringer? Hvem og hva bestemmer over meg og min vilje i felt med andre?

VERDENS ENDE DAGENE

på EIDENE i Færder:

Gruppesesjoner med feltstøtte og reatreat på TJØME
høsten 2022 og våren 2023:

Vi møtes fysisk til sammen fire samlinger á tre dager.

I tillegg får dere fem digitale online gruppesesjoner, pluss to individuelle sesjoner, også online. Dette for at du skal få egen erfaring av måten jeg jobber, slik kan du bli inspirert til å bruke metoden selv - når du er klar for det. ((:


Maks12 FERDIGE TERAPEUTER

PRIS: 47.000,-,-

For hele opplegget inklusiv kurset, kompendier, kursmatriell, overnatting, samt kosten på samlingsdagene. Også de 5. digitale gruppesesjonene/oppstillingene og de to individuelle er inkludert. Disse er fordelt utover året som vi jobber.

DE FYSISKE SAMLINGENE:

Vi møtes onsdag klokken 12:00 og holder på i tre dager

og drar hjem på fredag klokken 15:00.


2022:

SAMLING I: JEG, MEG, JA, NEI!
"Hvem er jeg idenfifisert med . . ."

14. - 15. og 16. september 2022

DIGITAL Gruppesesjon med feltstøtte
Første av fem digitale gruppesesjoner.
Du deltar på en av gruppene.
Kun fire deltagere i hver gruppe:
Gruppe 1: Onsdag 19. oktober klokken 09:00 - 13:00
Gruppe 2: Onsdag 19: oktober klokken 14:00 -18:00
Gruppe 3: Torsdag 20. oktober klokken 14:00 - 18:00


SAMLING II: LEVE, ELLER OVERLEVE?

30. november - 2. desember

DIGITAL Gruppesesjon med feltstøtte
Andre av fem digitale gruppesesjoner.
Du deltar i en av gruppene:
Gruppe 1: Onsdag 14. desember klokken 09:00 - 13:00
Gruppe 2: Onsdag 14. desember klokken 14:00 - 18:00
Gruppe 3: Torsdag 15. desember klokken 14:00 - 18:00


2023:

SAMLING III: OFFER/ OVERGRIPER DYNAMIKKEN !?

11. - 12. - 13. januar 2023

DIGITAL Gruppesesjon med feltstøtte
Tredje av fem digitale gruppesesjoner.
Du deltar i en av gruppene:
Gruppe 1: Onsdag 15. februar klokken 09:00 -13:00
Gruppe 2: Onsdag 15. februar klokken 14:00 - 18:00
Gruppe 3: Torsdag 16. februar klokken 14:00 - 18:00

DIGITAL gruppesesjon med feltstøtte
Fjerde av fem digitale gruppesesjoner.

Du deltar i en av gruppene:
Gruppe 1: Onsdag 15. mars klokken 09:00 - 13:00
Gruppe 2: Onsdag 15. mars klokken 14:00 - 18:00

Gruppe 3: Torsdag 16. mars klokken 14:00 - 18:00


SAMLING IV: EN TIL EN METODE OG VEILEDNING
5. - 6. - 7. april

Vi møtes onsdag klokken 12:00 - 19:00
torsdag 09:00 - 20:00 og avslutter fredag fra 09:00 - 14:00


DIGITAL Gruppesesjon med feltstøtte
Femte og siste digitale gruppesesjon.
Du deltar på alle tre gruppene - dette er avslutningen på gruppen.
Onsdag 19
. april klokken 09:00 - 18:00
Torsdag 20. april klokken 09:00 - 13:00

De to individuelle sesjonene avtales med hver enkelt.


. . .


PFO timer Totalt:
Hvorav XX timer PFO kategori B
XX timer PFO kategori A

. . . Last ned artikkelen jeg skrev til Årboken 2020 her!

Professor ved NTNU, Linn O. Getz, er opptatt av sammenhengene mellom det levde liv, helse og sykdom

Dr. Gabor Maté

Forfatteren av bl.a boken: Når kroppen sier nei!

Her kan du høre og se hva Franz Ruppert mener om traumer!

Han, sier bl.a at «Alt vi trenger for å bearbeide traumer, er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.»