HJERTEFELT AS

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . .


GESTALTTERAPI

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien.

Den bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/ 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og "rollespill". Vi har fokus på prosess (det som skjer), fremfor innhold (hva vi snakker om). Vi legger vekt på hva som skjer i øyeblikket, hva jeg tenker, kjenner i kroppen, føler og hva jeg gjør akkurat nå. Jeg er ikke så opptatt av hvorfor det ble som det ble, men heller hvordan jeg gjør det og hvordan vi gjør det sammen. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning, konflikthåndtering og mange former for opplæring.

PARTERAPI

SAMTALETERAPI FOR PAR

”Peace on Earth starts at Home.” H.H. Dalai Lama

ØNSKER DU Å FORSTÅ DEG SELV OG DIN PARTNER BEDRE? 

Par kan ofte oppleve at kommunikasjonen er blitt fastlåst. Forholdet som en gang var preget av kjærlighet og nærhet har kanskje nå utviklet seg til konflikt eller avstand, hvor partene har en følelse av å ikke bli forstått, respektert eller verdsatt. I parterapi får dere hjelp til å se hvordan kommunikasjonen er og hvordan fastlåste mønstre kan endres.

Ved å utvikle nye kommunikasjons- og adferdsmønstre kan paret skape den bevisste voksne kjærlighetsrelasjon. Vi vil alltid ta utgangspunkt i situasjonen her og nå.

Få til en forandring i forholdet!

I tillegg til samtalen bruker vi forskjellige metoder for å fordype arbeidet, som for eksempel tegning, rollespill og ledet visualisering. 

Målsettingen er å arbeide mot større selvinnsikt og aksept av både partene i forholdet og forholdet selv.

En voksen kjærlighetsrelasjon krever at begge parter tar ansvar for forholdet og for egne liv, og foretar bevisste valg ut fra bevisste verdier.

Ofte trenger vi å jobbe med egne uferdige hendelser i vår historie før vi får det til i parterapi . . .

SE FILMEN: HVA ER GESTALTTERAPI

HVORDAN BLI GESTALTTERAPEUT

Jeg har studert ved NGI; Norsk gestaltinstitutt høyskole. Studiet går over 4 år og fører til tittelen Gestaltterapeut. Utdannelsen gir rett til medlemskap i Norsk Gestaltterapeut Forening og NGF med rett til å benytte betegnelsen Registrert Gestaltterapeut MNGF.

Skolen er godkjent som Høyskole og studiet er godkjent av NOKUT, og tilsvarer to års universitetsstudie (Mellomfag) og gir 120 studiepoeng.

Vil du vite mer om studiet? klikk her: Norsk GestaltInstitutt - Høyskole.

Jeg har også tatt etterudanningen ved NGI, et deltidstudie for dem som ønsker faglig utvikling, samt å perfeksjonere seg i rollen som gestaltterapeut.

Etter etterutdanningen har jeg tatt veilederutdanningen også ved NGI. Jeg er godkjent for å veilede andre gestaltterapeuter av NGF

Jeg er medlem av NGF Norsk gestaltterapeutforening, en medlemsorganisasjon som er medlem i The European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Som igjen er medlem av The European Association for Psychotherapy (EAP)

For å stå som praktiserende gestaltterapeut medlem NGF må jeg ha Profesjonell Faglig Oppdatering, tilsammen 37,5 timer hvorav 9 hele klokketimer veiledning på egen praksis med godkjent gestaltveileder som også er medlem av NGF.

Hvis du vil lese mere om dette kan du gå inn på: ngfo.no


FORSIKRING

Som Gestaltterapeut er jeg gjennom mitt medlemskap i Norsk Gestaltterapi Forening (NGF)

forsikret til å praktisere gjennom forsikringsselskapet Gjensidige, dette ivaretar både deg som klient og meg som terapeut. Medlemskapet i NGF forplikter meg til både egenterapi samt at jeg jevnlig gjennomfører veiledning (hos en NGF godkjent veileder) på mitt arbeid som terapeut. Jeg forplikter meg også til å oppdatere meg faglig.

Klagerett / Etiske prinsipper

For deg som bruker en MNGF godkjent Gestaltterapeut finner du informasjon om vår klageording her.

PRISER:

Privatpersoner: kr 1.100,- pr hele time

Ledercoaching: kr 2.500,- pr hele time

Veiledning studenter: kr 950,- pr hele time

Veiledning ferdige terapeuter:

kr 1.100,- pr hele time

GRUPPESESJONER MED FELTSTØTTE: 1.500,-

Timer som ikke avbestilles innen klokken 10:00 dagen før, må betales.

Ta kontakt for timebestilling!