HJERTEFELT AS

"My soul whispers its distress, and when I don't hear,
my mind cries, and when I don't listen,
my body screams" . . .


HVORDAN JOBBE MED DRØMMER

Når vi kjemper mot f.eks våre indre delpersonligheter f.eks våre "spøkelser, kritikere, dommere" o.s.v blir de bare enda sterkere. Om vi gjør oss til venn med dem, og utforsker deres kvaliteter og skyggesider kan vi gjøre dem til støttespillere på veien! Vi ønsker kanskje alle å leve et liv med en følelse av indre frihet og fred. Ofte føles det som noe står i veien for oss, og mange tenker fort at det må være noe utenfor oss selv. Vi tenker ofte ytre hindringer. Vi kan støtte deg til å orke å se litt nærmere på disse sidene i deg selv, og som oftest er det vår egen tilkortkommenhet som vi ikke aksepterer eller vil se. Ingen er perfekt! Og det er ingen mening i bare det perfekte. Skygger forblir mørke om vi ikke retter lyset mot dem, og våre indre "spøkelser" blir mektigere når vi sloss mot dem.

I gestalttenkning holdes en metode frem for å oppnå endring, nemlig den paradoksale teori om endring.

Den ble tydeligst formulert av Arnold Beisser i 1970: «Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not»

Ved hjelp av drømmejobbing/gestaltteknikker/ og psykosyntese kan vi i løpet av drømmekursene bli bedre kjent med våre "spøkelser/demoner" og se på hvordan vi kan gjøre dem til våre allierte.

"DROPINN" DRØMMEKVELDER I OSLO

"Vi drømmer for å våkne opp til livet."

Strephon Kaplan-Williams

Jeg inviterer til kvelder med drømmearbeid.

Høsten 2020 møtes vi følgende

fra klokken 18:00 - 21:00

xxx

xxx

xxx

Det er fint om du har gått kurs, men det er ingen betingelse. Vi møtes i tre timer og jobber med drømmene til de som kommer.

Maks 6 deltagere. Ta kontakt så tar vi et møte før du eventuelt blir en del av gruppa.

Kontakt: Elisabeth Helene Sæther

[email protected]

Mobil: 930 24 400

STED: Vålerenggata 25, 0657 OSLO

Pris: 500,-

Spørsmål rettes til: Elisabeth Helene Sæther

M: 930 24 400 eller

Last ned en pdf fil om drømmer som sto i Visjon i juni 2015

KREATIVT DRØMMEARBEID

LÆR Å BRUKE DRØMMENE DINE BEDRE

OG MER EFFEKTIVT!

Gjennom drømmearbeid kan du:

- styrke din intuisjon

- oppdage nye muligheter

- ta bedre valg

- bli mer bevisst dine verdier

- åpne opp for kreativitet

- se nye løsninger på konflikter og dilemmaer

- transformere begresninger i personligheten

"Vi drømmer for å våkne opp til livet."

Strephon Kaplan-Williams

Har du drømt at du:

. . . kommer for sent til toget?

. . . går naken på gaten?

. . . mister lommeboken?

. . . løper uten å komme av flekken?

. . . svever over landskapet?

Er du nysgjerrig på hva dette kan fortelle om deg selv?

Drømmer er som et speilbilde på din psyke. De kommenterer hvordan du lever livet ditt og viser deg muligheter og begrensninger.

Ved å arbeide med dine drømmer finner du en pålitelig visdomskilde for ditt liv. Din drømmekilde heler og balanserer din personlighet. Hver drøm er en læringsdrøm hvor vi som drømmejeg blir utfordret på noe viktig, ikke bare å tenke, men å handle annerledes. Dine drømmer har et budskap til deg! Ved å lære drømmespråket, kan du finne ut hva drømmene vil fortelle deg.

I kreativt drømmearbeid bruker vi ulike kreative teknikker og innfallsvinkler for å forstå og få innsikt i drømmenes veiledning. Du opplever drømmene fra innsiden. Dette gir et sterkere møte og en dypere forståelse enn ren drømmetydning.

ÅRSKURS I DRØMMEARBEID

ÅRSKURS I KREATIVT DRØMMEARBEID FOR NYBEGYNNERE starter våren 2020

Spiller du hovedrollen i ditt eget liv?

Kurset er innrettet for personer som ønsker å bruke drømmer som et redskap i sin selvutvikling.

På kurset får deltagerne kunnskap om grunnleggende drømmeteori, med særlig

vekt på å:

- Se drømmens helhet og hvilken type drøm det er

- Få innsikt i symbolforståelse

- Lære flere drømmeteknikker som symbolfordypelse, dialog med symbolet, rollebytte, gå inn i drømmen igjen og drømmedrama.

- Få erfaring med hvordan drømmearbeid kan brukes i egen selvutviklingsprosess.

Kurs I: Drømmens helhet og symboler

Du lærer om ulike typer drømmer, hvordan se drømmens helhet og finne dens tema. Du lærer om symboler og hvordan de kan forstås. Vi bruker metodene symbolfordypelse og rollebytte for å få kontakt med symbolene og deres mening.

Lørdag og søndag

Kurs II: Drømmejeget

Vi ser på drømmejegets handlinger og finner holdningene og grunnleggende mønstre. Hvordan møter drømmejeget drømmens utfordringer? Ved å utvide perspektivet og gå inn i drømmen igjen erfarer du at det åpnes opp for nye muligheter for livsutfoldelse.

Lørdag og søndag

Kurs III: Chakraer, symboler

og bevissthetsnivåer

Du lærer om de såkalte chakraer, en urgammel kunnskap fra India. Ved meditasjon og øvelser oppleves hvert chakra og vi ser hvordan de gir innsikt i drømmearbeidet.

Lørdag og søndag 

Kurs IV: Arketyper og det kollektivt ubevisste, og drømmedrama

Du lærer om arketyper og det kollektivt ubevisste og deres forbindelse til drømmer. Drømmen iscenesettes i et drømmedrama, hvor drømmeren erfarer drømmens tema og dynamikk. Deretter kan drømmeren utforske muligheter for løsning.

Lørdag og søndag

Praktiske opplysninger

Påmelding skjer etter prinsippet: "Den som kommer først til mølla...."

Kursavgift for hver weekend blir kr 2 500, til sammen for alle fire: Kr 10 000.

Du melder deg i prinsippet på alle fire weekendene, men det er også mulig å delta på dem enkeltvis.

Det er maksimum seks deltagere på hvert kurs. 

Sted:

xxx

Tid:

Lørdag klokken 10:00- 16:00

Søndag klokken 10:00- 16:00

Ta kontakt for nærmere informasjon!

SOMMERKURS i drømmer 

FINN DIN DRØM OG SKAP LIVET DITT OMKRING DEN!

Ingenting blir skapt uten at du har tenkt det eller drømt om det. Så mange gode idéer blir skrinlagt fordi din indre kritikers stemme kommer inn og tar motet fra deg.

Det rause hjerte gir deg det du behøver uten tvang eller dårlig samvittighet. Det rause hjerte setter deg fri.

Våre drømmer viser oss vårt potensial, og åpner opp for nye muligheter.

Vi vil utforske potensialet, se hva som stopper oss og hvordan hindringene kan overvinnes.

Ta med to eller flere drømmer som du er

nysgjerrig på. 

Vi bruker forskjellige innfallsvinkler i drømmearbeidet som er beskrevet i Den lille drømmehåndboken, skrevet av Nini Marie Torp, utgitt ved Emilia forlag i 2011. Boken kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles på www.hovikkurs.no

Kurset holdes av Nini Marie Torp og

Elisabeth Helene Sæther.

Vi er begge utdannet psykoterapeuter i henholdsvis psykodrama, psykosyntese og gestalt.

Drømmearbeidet vil finne sted i små og store grupper. 

NETTVERK FOR KREATIVT DRØMMEARBEID

Et nasjonalt nettverk av drømmeveiledere i kreativt drømmearbeid ble opprettet i 2010.

Grunnlaget er den undervisning og trening i kreativt drømmearbeid som Nini Marie Torp har gitt ved Høvik kurssenter. Kreativt drømmearbeid bygger på Strephon Kaplan- Williams´ Jung-inspirerte teorier om drømmer. Nini Marie Torp er utdannet ved hans Institutt for drømmearbeid. Vi andre er utdannet hos Nini Marie Torp. Teori og praksis er beskrevet i Den lille drømmehåndboken - en veiviser til egen visdomskilde av Nini Marie Torp, utgitt på Emilias forlag ble lansert oktober 2011. BESTILL BOKER HER

Nettverket av drømmeveiledere samarbeider om å tilby kurs, seminarer og verksted i kreativt

drømmearbeid og drømmeterapi flere steder i Norge, foreløpig i Oslo, Bærum og Trondheim.

INSTITUTT FOR KREATIVT DRØMMEARBEID

- ble opprettet våren 2011, den gang med Nini Marie Torp som leder. I dag leder Elisabeth Helene Sæther veiledningen av de andre godkjente drømmeveilederene.

Vår visjon er å spre kreativt drømmearbeid til hele landet. Vi ønsker å inspirere til at det settes i gang drømmegrupper over det ganske land. Vi tror at ved å arbeide med drømmene dine gjør du livet rikere. Vi tror også at det å arbeide med drømmer i grupper åpner opp for aksept hos den enkelte, både av en selv og også av andre, det er fredsskapende arbeid.

Kreativt drømmearbeid bygger på Strephon Kaplan- Williams´ Jung-inspirerte teorier om drømmer og er videreutviklet av Nini Marie Torp som er utdannet ved hans Institutt for drømmearbeid. Teori og praksis er beskrevet i Nini Marie Torps bok: Den lille drømmehåndboken.

Instituttet tilbyr terapi, kurs og veilederutdanning i kreativt drømmearbeid flere steder i Norge, foreløpig i Oslo, Bærum og Trondheim.

Vi holder også informasjonsmøter, foredrag og kurs andre steder i landet på forespørsel!

INSTITUTTETS LISTE OVER GODKJENTE VEILEDERE I KREATIVT DRØMMEARBEID:

Elisabeth Helene Sæther (1959)

Har drevet egen praksis de siste 15 årene.

Utdannet lærer. Jeg har en femårig coachutdanning fra Juno Kommunikasjon (Toril Røkenes) i Oslo i tillegg til en veilederutdanning i drømmearbeid fra Høvik kurssenter (Nini Marie Torp). 

Studerte Psykosyntese (transpersonlig psykologi) i to år ved Norsk Institutt for Psykosyntese og tok en påfølgende fireårig psyko-terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole. Tok etterutdanning for gestaltterapeuter 2012 - 2013 og har tatt NGIs veilederutdanning for gestaltterapeuter og veileder ferdige gestaltterapeuter samt studenter som studerer til å bli gestaltterapeuter.

I RELASJON

Vålerenggata 25, 0657 OSLO

[email protected]

M: 93024400

http://www.irelasjon.no

Beret Wicklund (1952)

Førsteamanuensis i norsk på HIST, avd. for lærer og tolkeutdanning, fra 2000.

Cand. phil. med norsk hovedfag og mellomfag i fagene engelsk og litteraturvitenskap.

Erfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet, samt fra kommunepolitikk og judo.

Utdannet samtaleterapeut fra NIP – Norsk Institutt for Psykosyntese - og drømmeveileder fra Høvik kurssenter.


Mariken Vinje

Almeveien 23B

0855 OSLO

[email protected]

M: 48 05 42 63

Anne Byrkjeland

Prestegårdsalleen 6B

3490 Klokkarstua

[email protected]

M: 41 55 52 99

Grete Syvertsen

Hans Nordahlsgt. 90

0485 OSLO

Eirin J. Strandvik Røgeberg

Jeg er utdannet psykoterapeut ved Norsk institutt for psykosyntese (NIP). Jeg har studert drøm ved Mandalasenteret, og har arbeidet sammen med Nini Marie Torp ved kurssenteret på Høvik og på NIP.

I bagasjen har jeg også mange ulike kurs innen blant annet selvutvikling, meditasjon, kinesiologi, healing, referansepunktterapi og maling.

Jeg tror imidlertid at kjemien mellom klient og terapeut ofte er viktigere enn hvilke terapimetoder som benyttes. For meg som terapeut er det viktig å skape et trygt rom hvor klienten er fri til å utforske seg selv i en atmosfære av tillit og aksept.

Jeg er opprinnelig utdannet cand. real med hovedfag i kjemi ved Universitetet i Oslo (UiO), og arbeidet innen vannforskning i 18 år før jeg startet psykosyntesestudiet. Ved siden av arbeidet som psykoterapeut er jeg ansatt som miljøterapeut i en bolig for psykisk utviklingshemmede.

Jeg er medlem av Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT), som er tilsluttet Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

ARTIKLER

Her finner du artikler publisert i Visjon 2015 les mer

Her finner du artikler publisert om Nini Marie og Høvik kurssenter Les mer

Her finner du en artikkel fra MEDIUM der Beret og Eirin ble intervjuet under alternativmessen 2013

Medium del 1

Medium del 2