DIGITALE GRUPPESESJONER MED FELTSTØTTE FOR FERDIGE TERAPEUTER:

Hjertefelt lærer deg å jobbe skånsomt og effektivt i traumatiserte felt. Metoden vi lærer bort har vi kalt "Gruppesesjoner med feltstøtter" Metoden er en kombinasjon av all den erfaringen vi har gjort både gjennom egne prosesser og gjennom klinisk arbeid. Vi har latt oss inspirere av flere retninger innenfor psykologien, men det er gestaltteorien som ligger i bunn. Målgruppen er terapeuter som trenger faglig påfyll. Du lærer metoden gjennom selv å erfare den. Ingenting slår "vakker heling i felt!" Sjekk DATOER

FELT ER SPENNENDE!
Grovt forenklet kan vi si at i gestalt- psykologien har vi tro på at heling kan skje i relasjon med terapeuten. Dette forutsetter at klienten får nye erfaringer i feltet sammen med meg som terapeut. Da blir det ekstra viktig at jeg som terapeut jobber med egne uferdige gestalter slik at jeg kan bidra til nettopp nye erfaringer.

Hvis jeg ikke jobber med meg selv vil jeg forsterke klientens og min egen kreative tilpasning og feltet ender i "kreativ overlevelse", eller retraumatisering.

0